Ana metin geç

BeBiS Eğitim ve Araştırma Destekleri

-Akademik araştırma

-Araştırma Destekleri Proje Danışmanlığı

-Anket oluşturma desteği (Profesyonel ekibimiz, açık ve kapalı uçlu formlarınızı ve anketlerinizi standart bir şekilde sizin için bilgisayara aktarıyor.)

-Formları tarayıcıdan geçirme

-Firmanızın yemek tariflerini BeBiS'inize ekleme

Fiyatlar projenin büyüklüğüne, anketlerin uzunluğuna ve doldurulma kalitesine göre değişir. Lütfen bizimle iletişime geçiniz. Mümkünse bir tane anket örneğini bize gönderiniz.

 

BeBiS Uygulama Eğitimi        

Daha faydalı kullanabilmeniz için programın ayrıntılarına ve kısa yollarına ilişkin uygulamalı eğitim sunmaktayız.

Örneğin:

-Polikliniğe gelen hasta için kısıtlı sürede BeBiS'ten pratik olarak nasıl faydalanabilirsiniz?

-Catering firmasında kullanırken yemek tarifi nasıl eklenir, nelere dikkat edilmelidir, haftalık menüleri nasıl oluşturacak ve çıktıya dönüştüreceksiniz?

-Doldurulmuş anket formlarının, daha rasyonel bir şekilde BeBiS'e girişini nasıl yapabilirsiniz?

gibi sorularınızın yanıtını bu eğitimle bulabilirsiniz.

 

Poster ve makalelerde BeBiS'i referans olarak şu şekilde gösterebilirsiniz:
Türkçe: Beslenme Bilgi Sistemi - BeBiS, Versiyon 9; 2021, Istanbul.
Ingilizce: Ebispro for Windows, Stuttgart, Germany; Turkish Version (BeBiS 9), Pasifik Elektirik Elektronik Ltd. Şti. (www.bebis.com.tr); Istanbul, 2021.
Databases: (Bundeslebensmittelschluessel; German Food Code and Nutrient Data Base; Version 3.01B [http://www.bfr.bund.de/cd/801]). 
 

 

BeBiS referans gösterilerek yayınlanmış makalelerden bazıları: 

Yetiştirme yurtlarında kalan adolesanların beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının vücut kompozisyonları ile ilişkisinin saptanması
Hüseyin Gümüş, Sıdıka Bulduk, Yasemin Akdevelioğlu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt:8 Sayı:1 Yıl:2011

 

Metabolik Sendromda Peroksizom Proliferator-Aktive Edici Gamma (PPARγ) Pro12Ala Genotipinin Sendrom Bileşenlerine Etkisi ve Diyet ile Etkileşimi
Association Between Pro12Ala Polymorphism of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma (PPARγ) and Components of Metabolic Syndrome

Zehra Büyüktuncer, Gülden Köksal, Selçuk Dağdelen*, Pınar Özdemir Geyik**, Mehlika Işıldak*, Tomris Erbafl*    Turk Jem 2010; 14: 54-9

 

ANKARA İLİNDEKİ VETERAN ATLETLERİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ SAPTANMASI
Öznur GÜVEN, Günay ÖZDEMİR, Gülgün ERSOY. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009, VII (3) 125-133

 

Anoreksiya nevroza tedavisine ekip yaklaşımı
Paralel Başlık:  Team approach to the treatment of anorexia nervosa: Case report
ÖZENOĞLU, Aliye; ÖZDEMİR, Armağan; TECER, Özlem; BALCI, Huriye; UĞURLU, Serdal; TÜZÜN, Şansın; Göztepe Tıp Dergisi, 2008,23(2):66-69

 

DİYET EĞİTİMİNİN HİPERLİPİDEMİK HASTALARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE BESLENME DURUMUNA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine Nüket ÜNSAL, T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, Ankara 2008.

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESİN TAMAMLAYICILARINI KULLANMA DURUMLARININ BESİN TÜKETİMLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Kadriye AVCI, GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ANABİLİM DALI, 2007.
http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=296 

 

EDİRNE İLİ KENTSEL ALANINDA YAŞAYAN ERİŞKİNLERDE BESLENME DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Ela EKER, T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI, 2006.
http://193.255.140.18/Tez/044467/METIN.pdf

 

TEKHARF 2003-2004 taraması katılımcılarının genel beslenme örüntüsü ve beslenme alışkanlıkları
Dr. Perihan Arslan,Dr. Seyit Mercanlıgil, Dr. Hülya Gökmen Özel, Uzm. Dyt. Gamze Çıtak Akbulut, Uzm. Dyt. Nilay Dönmez, Uzm. Dyt. Hilal Çiftçi, Dr. İbrahim Kelefli Dr. Altan Onat. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

 

Gençlerde Biyokimyasal Bulgular, Antropometrik Ölçümler, Vücut Bileşimi, Beslenme Ve Fiziksel Aktivite Durumlarının Değerlendirilmesi
Nevin ŞANLIER;   GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 47-73

 

Okul Çağı Çocuklarında Şeker Tüketiminin Beden Kütle İndeksine Etkisinin Değerlendirilmesi
Eda KÖKSAL, Merve Şeyda KARAÇİL. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
http://www.firattipdergisi.com/text.php3?id=897

 

Gebelikte Beslenmenin Kordon Kanı Yağ Asidi Düzeylerine Etkisi
Nihal Büyükuslu, Zeynep Zehra Bilgi, Havvanur Yoldaş İlktaç, Muazzez Garipağaoğlu
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluklin/issue/42787/422012