Ana metin geç

BeBiS içindeki bilimsel veri bankaları nelerdir ?

20.000'den fazla besin maddesi.

Porsiyon ölçülerinin değiştirilmesi. 

Yeni besin maddeleri eklerken var olanlarında silinebilmesi.

Çoğu öğelerin hem pişmemiş hem de pişmiş olarak verilmesi.

Besinlerde alternatif ve yöresel isimlerin var olması.

400'den fazla Türk yemekleri ve malzeme listeleri.

130'dan fazla besin öğesi.

Ana besin öğeleri, posa, vitaminler, mineraller, amino asit ve yağ asit çeşitleri, bitkisel protein vs.

Değişim değerleri.

Veri kaynakları: Alman (BLS); USDA; TürKomp; Türkiye piyasasında bulunan çocuk mamaları, enteral, diyetetik ve light marka ürünler; İngiliz, İsviçre, Danimarka, Endonezya, BLS veri bankasının oluşturulmasında çeşitli ulusal ve uluslararası besin bileşim cetvelleri kullanılmış olup ayrıca Alman Devlet Araştırma Daireleri ve bazı üniversitelerin yayınlarından da yararlanılmıştır. BLS'nin önemli bir özelliği, bilinmeyen bir besin öğesi için, 0 (sıfır) yerine yaklaşık bir değer vermesidir.Bu yaklaşık değer, benzer besin maddelerince içerilen o besin öğesinin ortalama değerinden, hazırlama ve pişirme sırasında oluşan kayıpların çıkartılmasıyla elde edilmiştir. Bu yöntemle hata payı, sıfır verilerek yapılan sisteme göre daha az olmaktadır. Çünkü besinlerin hazırlama ve pişirme sonrası içerdikleri öğeler, çiğ hallerine göre farklıdır. BLS'nin bir diğer özelliği ise hiyerarşik yapısıdır. Her besin maddesine, çeşidine ve hazırlanış yöntemine göre 7 haneli bir kod verilmiştir. Harfle belirtilen ilk hane besin maddesinin hangi besin maddesine bağlı olduğunu gösterir örnek: (B- Ekmek Grubu). Bunu takip eden ikinci, üçüncü ve dördüncü haneler, besinin bağlı olduğu alt grupları gösterir. Beşinci hane; besinin üretim yöntemini (taze, dondurulmuş vb.) Altıncı hane; hazırlanışını (pişirilmiş) ve yedinci hane tartım şeklini (elma-taze, bütün= artıklar hesaba katılmış) gibi gösterir. Bu düzenlemeyle istenen besin öğesinin bulunması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca BLS'nin kullandığı porsiyonlar standart olduğundan, miktar tespiti daha güvenilir bir biçimde yapılabilmektedir. Böylece besinlerin hazırlanış şekillerinin detaylı olarak bildirilmesi, epidemiyolojik araştırma sonuçlarının daha sağlıklı olarak karşılaştırılabilmesini sağlar. BLS'de verilen porsiyon miktarları, görüşme yapılan kişinin kendi tükettiği porsiyon miktarlarını tanımlayabilmesinde yardımcı olur eğer görüşme yapılan kişi tükettiği porsiyonlar hakkında kesin bilgi veremiyorsa, BLS'de verilen normal porsiyon miktarları kullanılabilir.