Sektör

Uygun Vers.   

Uygulama Alanları

Beslenme Danışmanlığı

Zayıflama Merkezi

Spor ve Fitness Merkezi

TAM

 Yanlış alışkanlıkarı tespit etme
 Besin değişim listeleri / Sabit metinler
 Eğitici grafikler
 Ayrıntılı diyet planıyla sağlıklı beslenme örnekleri
 Enerji ayarlama
 Bireysel çıktı alma
 Müşteri takip
 Egzersiz programı

Hastane
Poliklinik

TAM

 Hızlı bir şekilde örnek diyet listeleri
ve tavsiye metinleri
 Menü planlama
 Mutfak kontrolü

Çocuk Tıbbı

TAM 

 WHO standardı bazında gelişim grafikleri
 Mamaların besin içerikleri

Diyaliz Merkezi

TAM

 Diyet planlarını proteine göre optimize etme

Toplu Yemek Hizmeti
Ev Ekonomi Böl.


TAM

 Yemek tarifi maliyet optimasyonu
 Yemek tarifi geliştirme
 Haftalık menü planı
 Toplam malzeme hesaplama

Gıda Sanayi
Gıda Mühendisliği Böl.

TAM

 Gıda analizi
 Veri banka incelenmesi
 Tanımlayıcı tüketim araştırmaları

Beslenme Eğitimi

TAM

 Cok sayıda örnek diyet planları
 Çeşitli grafik fonksiyonları

Araştırma Projeleri

TAM

 Binlerce besin tüketim formlarını analiz etme
 Çeşitli analiz opsiyonları
 Sonuçları MS-Excel'e aktarma
 Tüketim sıklık kalıpları
 Grafikleri Power Point'e aktarma